Наш пројекат препознат као пример добре праксе у магазину „Yellow&Blue“