Први резултати примарне селекција отпада у ужичким школама