PSD - englsih

RRAZ logo

Усвојен План промоције туризма базираног на активностима

  • PDF
There are no translations available.

Чланови Управног одбора Туристичке организације регије Западна Србија, у петак, 15. јула 2011. године, усвојили су План промоције туризма базираног на активностима.

Oперативни план промоције се односи на туризам базиран на активностима (ТБА), или тзв. активни туризам. У складу са закључцима на Презентацији резултата истраживања ставова туриста, агенције Ipsos Strаtegic Mаrketing, циљна група овог плана су постојећи посетиоци дестинација Туристичке регије Западна Србија. Други циљ кампање је препознавање подручја као веома атрактивног за овај вид туризма, а тиме и постепено повећање базе клијената доминантно заинтересованих за активне одморе.·План промоције туризма базираног на активностима припремили су Др Бојан Зечевић, Мр Александар Ђорђевић и Мр Милан Ћулић, у оквиру Програма развоја приватног сектора у југозападној Србији.

Промоциони план ће утицати на изградњу препознатљивости подручја као места где постоји могућност коришћења ТБА производа. Међутим, будући интензивнији развој ће подразумевати испоручивање производа високог квалитета. Кроз промоционе активности и улагања развој производа ТБА Западна Србија може значајно да повећа атрактивност и конкурентску предност на средњи и дуги рок. Такође, применом плана производ може да постане један од стратешких стубова будућег туристичког развоја дестинације.

Подручје Западне Србије није довољно препознатљиво као туристичка регија у којој постоје ТБА производи. Недовољна препознатљивост резултат је слабе тражње за производом генерално што је повратно утицало и на слабију заинтересованост актера на страни понуде на интензивнији развој производа. Међутим, на страни тражње дешавају се корените промене. Већ овог момента постоје захтеви туриста да доживе нешто више. Чак и у ситуацијама када дестинација бележи пораст долазака традиционалних туриста, у средњем и дугом року веома је вероватно да ће осетити негативне последице "нечињења", односно пасивности или незаинтересованости да се на време не припреме адекватни производи. Предност Западне Србије јесте у томе што се у релативно кратком року многе активности могу искористити за генерисање производа ТБА. Оно што је већ у овом моменту могуће понудити тржишту, треба комуницирати. Зато је у наредном периоду потребна имплементација плана промоције.

У наредном периоду планирано је упостављање оперативне структуре за имплементацију Плана промоције и даљи развој идентификованих производа, израда акционог плана и његова имплементација.··

План промоције ТБА можете преузети овде.

Who's Online

We have 4 guests online
You are here PSD