Обично и непоновљиво – традиционални производи у туризму регије Западна Србија

Светски потрошачки трендови указују на све већу тражњу за природном, здравом и аутентичном храном која осликава културу и традицију одређеног подручја. У складу са овим трендовима, понуда традиционалних/домаћих производа у Златиборском округу,  њена промоција и већа видљивост на тржишту чине окосницу развоја и очувања њеног идентитета и начин за брендирање територије Златиборског округа.

Тржиште туризма регије Западна Србија препознато је као значајан извор тражње за традиционалним производима. У циљу повећања препознатљивости традиционалних производа и локалне кухиње и стимулисању шире тражње, пре свега туриста и посетилаца, уз подршку Програма развоја приватног сектора (ПСД), објављена је и дистрибуирана прва Гастромапа туристичке регије Западна Србија – Обично и непоновљиво. Она пружа информације о локалној храни и местима њихове продаје и уводи регистрована газдинства као продајна места локалних/традиционалних производа (уз поштовање постојеће законске регулативе која је врло рестриктивна и селективна). 

Повећање тражње за традиционалним производима подразумева њихову лаку доступност. Како би се то омогућило, ПСД је подржао успостављање и четири дегустациона центра: Аћим-Мушвете, Дестилерија Зарић-Косјерић, Шопаловић-Мачкат и Торлак-Шљивовица. Ово су центри који на специфичан начин промовишу и популаризују традиционалне производе на тржишту туризма Западне Србије као потпуно новом тржишном сегменту. Отварајући ново тржиште малим произвођачима који немају друге могућности за континуиран и исплатив пласман, стварају нови облик тражње и доприносе повећању продаје и прихода. Дегустациони центри су представљени и у Гастромапи.

Гастро мапу можете преузети овде.

Ко је на вези

Имамо 130 гостију на мрежи
You are here Актуелно Обично и непоновљиво – традиционални производи у туризму регије Западна Србија